Успехът на фирмата Ви е тясно свързан с паричните средства, с които разполагате. Решението, което Ви предлагаме е бързо финансиране на Вашите вземания.
Финансираните от нас вземания са застраховани, в случай на неплатежоспособност или фалит на клиента Ви в чужбина.
Ние поемаме вместо Вас събирането, контрола и мениджмънта на финансираните вземания.
ds-factoring.net © 2017
Добре дошли на страницата на ДС-Концепт Факторинг - България.

Нищо не е по-важно от парите Ви, когато се касае за успеха на фирмата. Разглеждайки сега международния си бизнес Вие констатирате следното: Успехът е тясно свързан с паричните средства, с които разполагате.

Като една от водещите Факторинг компании на българския пазар DS-Concept Factoring може да Ви предложи бързо финансиране на Вашите експортни вземания и покриване на риска в случай на фалит или неплатежоспособност на клиентите Ви в чужбина.

С оглед на бъдещето Вие искате постоянно да подобрявате своя бизнес. За тази цел Ви е необходима повишена ликвидност и сигурност при планиране на Вашата дейност. Тази сигурност съществува именно тогава когато знаете, кога и с какво парични средства може да разпологате на база на извършените от фирмата Ви доставки на стоки и услуги. Всичко това може да постигнете чрез сутрудничество с DS-Concept Factoring.